Toetsen en leerlingvolgsyteem

Op de Waldorfschool Nesselande worden kinderen echt gezien. De leerkracht werkt vanuit de antroposofische pedagogische visie, kijkt goed naar de leerlingen en werkt hard met de leerlingen. De leerkracht houdt alle vorderingen en observaties bij in het leerlingvolgsysteem en heeft regelmatig contact met de ouders. Om de observatie van de leerkracht te ondersteunen worden vanaf  klas 1 toetsen afgenomen. We doen in de toekomst mee met de landelijk verplichte eindtoets in de 6de klas. Het Ministerie van Onderwijs heeft precies vastgesteld hoe de leerling-prestaties op een school gevolgd en getoetst moeten worden op het gebied van taal en rekenen.

Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel méér is dan alleen deze cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en praktische vaardigheden. Ouders worden door middel van gesprekken, en vanaf de 1ste klas ook via getuigschriften, op de hoogte gehouden over de vorderingen op alle vlakken van hun kind.

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Waldorfschool Nesselande