Klassenouders

Ouderbetrokkenheid is belangrijk
Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De ouders nemen daarom binnen de Waldorfschool Nesselande een belangrijke plek in. Uit de oudergroep van iedere klas worden, door of namens de leerkracht, ouders gevraagd om klassenouder te worden. Deze klassenouders staan de leerkracht ter zijde met praktische ondersteuning. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het mee helpen organiseren van jaarfeesten en uitstapjes. Ook kunnen klassenouders nieuwe ouders wegwijs maken in de school. Op deze manier zijn de klassenouders intensief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de klas van hun kind. 

 

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Recent nieuws

Website voor kennismaking met de vrijeschool

Er is een website online van de Vereniging van vrijescholen: www.kiezenvoordevrijeschool.nl.

Lees bericht »

Bekijk alle nieuwsberichten »

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Waldorfschool Nesselande