Schoolbestuur

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is een schoolbestuur verantwoordelijk voor de levensvatbaarheid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. De Waldorfschool Nesselande valt bestuurlijk onder De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH).  Namens dat bestuur ligt de dagelijkse leiding van de school in handen van de schoolleider. De schoolleider zit samen met de andere schoolleiders en de bestuurder Jeroen Gommers, in het managementteam van de SVZH. Jeroen Gommers legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Deze Raad van Toezicht is op gepaste afstand actief. Ze is niet betrokken bij de dagelijkse leiding maar kan los van de waan van de dag met adviezen, suggesties en voorstellen komen.

Bestuurder:

Nevenfuncties bestuurder:
– Bestuurslid Vereniging van Vrijescholen
– Bestuurslid Kinderopvang Hansje Stoffel
– Lid Algemeen Bestuur van de PO-Raad (onbezoldigd)
– Lid Innovatie comité Wetenschap Technologie in het funderend onderwijs.

De Raad van Toezicht:

  • Paul R. Slier, eigenaar juridisch adviesbureau Slier (voorzitter)
  • Sjef L.J.M. Palmen, Intercessi Consult BV
  • Albert E. Vlug, Partner CGI
  • Margreet A.M. Vendel, College van bestuur bij St. Meer Primair
  • Piter D. de Jong, Senior Project Manager bij Ministerie Economische zaken

Voor meer informatie over de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland of contact verwijzen wij u naar:
www.svzh.nl 

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Recent nieuws

Website voor kennismaking met de vrijeschool

Er is een website online van de Vereniging van vrijescholen: www.kiezenvoordevrijeschool.nl.

Lees bericht »

Bekijk alle nieuwsberichten »

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Waldorfschool Nesselande