Extern vertrouwenspersoon

Klachten over schoolveiligheid of intimidatie kunt u kenbaar maken bij de schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon of de externe vertrouwenspersoon kunnen u begeleiden in de klachtroute. Zij zullen niet bemiddelen, maar naast u gaan staan en volgen of het proces van de klacht goed verloopt.

Externe vertrouwenspersoon CED groep

De heer Jeroen Meijboom en mevrouw Els Rietveld- van Santvoord
Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam
010-4071599
evp@cedgroep.nl

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Waldorfschool Nesselande