Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is belangrijk
Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De ouders nemen daarom binnen de Waldorfschool Nesselande een belangrijke plek in. Uit de oudergroep van iedere klas worden, door of namens de leerkracht, ouders gevraagd om klassenouder te worden. Deze klassenouders staan de leerkracht ter zijde met praktische ondersteuning. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het mee helpen organiseren van jaarfeesten en uitstap-jes. Ook kunnen klassenouders nieuwe ouders wegwijs maken in de school. Op deze manier zijn de klassenouders intensief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de klas van hun kind.

Daarnaast is de Waldorfschool Nesselande natuurlijk nog volop in oprichting en hebben wij vele handen van ouders nodig om samen een mooie school op te bouwen. Denk dan met name aan het helpen bij PR activiteiten om onze school bekendheid te geven, het helpen organiseren van jaarfeesten, bijvoorbeeld het opzetten van de wintermarkt, het maken van speelgoed en leermiddelen en het gezellig en warm maken van de school. Er zijn vele zaken waarbij de hulp van ouders goed kunnen gebruiken. Mocht u meer willen doen binnen onze school? Laat het je leerkracht weten of schrijf een mail via administratie@vsnesselande.nl

 

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Recent nieuws

Website voor kennismaking met de vrijeschool

Er is een website online van de Vereniging van vrijescholen: www.kiezenvoordevrijeschool.nl.

Lees bericht »

Bekijk alle nieuwsberichten »

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Waldorfschool Nesselande