Ouderbijdrage

Elke school in Nederland krijgt van de rijksoverheid een totaalbudget om onderwijs te geven. Daarmee worden de door de overheid gestelde basistaken betaald. De vrijeschool heeft een breder aanbod en we gebruiken o.a. de ouderbijdrage om dat te bekostigen.

Het gaat dan om de volgende zaken:

  • De kinderen werken met duurzame natuurlijke materialen in de klas, zoals waskrijtjes, wol, bijenwas, verf, papier, klei, hout, gereedschap en schriften.
  • We hebben de mogelijkheid om een keuze te maken uit extra leerkrachten. Bijvoorbeeld voor het vak euritmie of muziek, handwerk etc.
  • We organiseren jaarfeesten waarvoor we materialen etc. nodig hebben.
  • Duurzame meubels, speelgoed en leesboeken

Van boetseerwerk tot periodeschriften en muziekles. Kortom allemaal voorbeelden die mogelijk zijn door de extra ouderbijdrage.

Wie besteedt de ouderbijdrage?

Elk jaar wordt de ouderbijdrage verantwoord in de jaarrekening. Er worden afspraken gemaakt met de medezeggenschapsraad, waaraan het geld wordt besteed. De ouders houden dus door de medezeggenschapraad een vinger aan de pols. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een algemene ouderavond georganiseerd door de Medezeggenschapraad om de ouders hierover te informeren.

Hoe bepaalt u de hoogte van uw bijdrage?

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar niet vrijblijvend. Er wordt natuurlijk geen individueel kind uitgesloten als er geen ouderbijdrage kan worden betaald. Wij hopen en gaan ervan uit dat elke ouder een bijdrage geeft, het gaat om een bedrag dat voor iedereen haalbaar is. Ook in financiële zin kunnen we zo de school samen dragen.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk gezin de ouderbijdragebrief met actuele (besteding-) informatie. Het formulier voor toezegging ouderbijdrage, kunt u inleveren bij de administratie of schoolleider.

N.B. In schooljaar 2017/2018 werken wij nog niet met ouderbijdrage. 

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Recent nieuws

Website voor kennismaking met de vrijeschool

Er is een website online van de Vereniging van vrijescholen: www.kiezenvoordevrijeschool.nl.

Lees bericht »

Bekijk alle nieuwsberichten »

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Waldorfschool Nesselande